ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ฉะเชิงเทรา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ฉะเชิงเทรา > ทรัพยากร-ความรู้

การประเมินการหายของแผลกดทับ (PUSH Tool 3.0)

เนื้อหา

การประเมินการหายของแผลกดทับ (PUSH Tool 3.0)

เอกสารแนบ:
PUSH_Tool_3.0_update.pdf PUSH_Tool_3.0_update.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 7
พื้นที่ Case: โรคเรื้อรัง
วันที่เพิ่มเข้า: 21/03/2019 09:47:28
เข้าชม: 205
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (4)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811