ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ฉะเชิงเทรา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ฉะเชิงเทรา > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับของบราเดน (The Braden Scale for Predicting Pressure Injury Risk)

เนื้อหา

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับของบราเดน

(The Braden Scale for Predicting Pressure Injury Risk)

เอกสารแนบ:
The_Braden_Scale_for_Predicting_Presure_Injury_Risk_update1.pdf The_Braden_Scale_for_Predicting_Presure_Injury_Risk_update1.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 6
พื้นที่ Case: โรคเรื้อรัง
วันที่เพิ่มเข้า: 21/03/2019 09:43:49
เข้าชม: 236
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (7)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811