ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ฉะเชิงเทรา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ฉะเชิงเทรา > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมินระดับของแผลกดทับ (Pressure Injury Staging)

เนื้อหา

แบบประเมินระดับของแผลกดทับ

(Pressure Injury Staging) ตามหลักของ EPUA-NPUAP

เอกสารแนบ:
staging_update.pdf staging_update.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 5
พื้นที่ Case: โรคเรื้อรัง
วันที่เพิ่มเข้า: 30/01/2019 12:48:32
เข้าชม: 230
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (8)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811