อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 44 44 100.00
อำเภอ02 34 34 100.00
อำเภอ03 93 93 100.00
อำเภอ04 59 59 100.00
อำเภอ05 64 63 98.44
อำเภอ06 85 84 98.82
อำเภอ07 12 12 100.00
อำเภอ08 54 45 83.33
อำเภอ09 92 58 63.04
อำเภอ10 57 48 84.21
อำเภอ11 6 6 100.00
รวม 600 546 91.00
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 34 5 5 44 34 5 5 44 100.00%
02_บางคล้า 7 22 5 34 7 22 5 34 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 70 19 4 93 70 19 4 93 100.00%
04_บางปะกง 22 17 20 59 22 17 20 59 100.00%
05_บ้านโพธิ์ 36 18 10 64 35 18 10 63 98.44%
06_พนมสารคาม 77 2 6 85 76 2 6 84 98.82%
07_ราชสาส์น 11 1 0 12 11 1 0 12 100.00%
08_สนามชัยเขต 40 8 6 54 32 7 6 45 83.33%
09_แปลงยาว 70 17 5 92 44 10 4 58 63.04%
10_ท่าตะเกียบ 51 6 0 57 42 6 0 48 84.21%
11_คลองเขื่อน 3 1 2 6 3 1 2 6 100.00%
รวม 421 116 63 600 376 108 62 546 91.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก243
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)69
3วัณโรค60
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)29
5Palliative Care27
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)26
7COPD24
8จิตเวช21
9Long Term Care18
10อื่นๆ13

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 16:16:35